przejdź do treści

Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych


Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. prowadzi rejestr zawartych umów związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi oraz rejestr dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi.

Udostępnianie danych zawartych w tych rejestrach następuje na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2058, z późn. zm.).
 

Rejestr umów

Wnioski o informację publiczną


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem