przejdź do treści

Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych


Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. prowadzi rejestr zawartych umów związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi oraz rejestr dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi.

Udostępnianie danych zawartych w tych rejestrach następuje na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2058, z późn. zm.).
 

Rejestr umów:

 

2016
zlecenie 1/2016 22.01.2016 Iwona Ciechorska Rzeczoznawca majątkowy wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej o numerze 2/24 615,00 zł
zlecenie  FWRGMS/02/2016 09.02.2016 "Kurier Szczeciński" Sp. z o.o.  emisja ogłoszenia 661,74 zł
zlecenie   z dn. 0.02.2016 r 09.02.2016 Agora S. A emisja ogłoszenia 571,95 zł
zlecenie  FWRGMS/01/2016  29.01.2016 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. opracowanie katalogu dla Spółki Fundusz Wspierania Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. w myśl Koncepcji SIG 6 150,00 zł
zlecenie   2/16 14.01.2016 Abkowicz Press Włodzimierz Abkowicz "Świat Biznesu"  Zamieszczenie reklamy w magazynie "Świat Biznesu" nr 1/2016 w portalu Szczecinbiznes.pl 7 109,40 zł
zlecenie   z dnia 21.03.2016 r. 21.03.2016 Agora S. A emisja ogłoszenia 516,60 zł
zlecenie   03/16 08.04.2016 Trana-Mar Marian Dominiak wycinka drzew  
zlecenie   06/2016 19.04.2016 Trans Mar Marian Dominiak wycinka drzew 1 800,00 zł
zlecenie   07/2016 10.05.2016 GEOSIT S.C pomiar oraz wyliczenie powierzchni dzierżawy w działce 21/14 1 476,00 zł
zlecenie  ARMS/08/2016 10.06.2016 Ilona Ciechorska Wycena Nieruchomości oszacowanie służebności 738,00 zł
zlecenie ARMS/09/2016 25.08.2016 SAA zlecenie wykonania projektu graficznego przekazu do dziennika budowy 100,00 zł
zlecenie ARMS/10/2016  29.08.2016 Arbit Sebastian Leśniak usinięcie żywopłotu z działki 1/46  1 944,00 zł
zlecenie ARMS/11/2016 07.09.2016 Arbit Sebastian Leśniak wywóz gabarytów, drobnych smiechi, wycięcie krzaków, koszenie trawy, wywóz odpadów na działce 21/34 1 296,00 zł
zlecenie ARMS/12/2016 15.09.2016 GEOSIT S.C pomiar garaży na działce 7/6; 7/5;  2 214,00 zł
zlecenie  ARMS/13/2016 19.09.2016 GREEN GLOBE Paweł Gluba usinięcie i uprzątniecie połamanych konarów na działce 26 324,00 zł
zlecenie ARMS/14/2016 24.10.2016 GEOSIT S.C pomiar słupków trakcyjnych 1 476,00 zł
zlecenie ARMS/16/2016 09.11.2016 Arbit Sebastian Leśniak wycinka drzew wraz z wywozem działka 21/34 246,00 zł
zlecenie    09.02.2016 Kurier Szczeciński Sp. z o.o.   661,74 zł
zlecenie ARMS/17/2016 07.11.2016 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. publikacja informacji na portalu www.24kurier.pl 615,00 zł
zlecenie ARMS/18/2016 07.11.2016 Abkowicz Press Włodzimierz Abkowicz "Świat Biznesu"  publikacja informacji na portalu www.szczecinbiznes.pl i w newsletterze 627,30 zł
zamówienie   07.11.2016 Polska Pres Grupa  baner - strefa biznesu i gs24.pl  848,70 zł
zamówienie ARMS/20/2016 05.12.2016 SAA zamówienie na opracowanie brandu dla SKP  1 845,00 zł
zamówienie ARMS/21/2016   SAA zamówienie na usługi reklamowe w ramach Kampanii Szczecin Rekrutuje  10 000,00 zł
zamówienie ARMS/22/2016 29.12.2016 Radio Szczecin  emisja spotów radiowych Kampania Szczecin Rekrutuje  8 963,01 zł
umowa 01/2016 30.03.2016 Ilona Ciechorska Wycena Nieruchomości wycena 81 nieruchomości w celu zabezpieczenia transakcji kredytowych                                                                       20 295,00 zł
umowa FWRGMS/01/2016  19.04.2016 Gift Serwis Piotr Milewski kompleksowa usługa projektowa oraz dostawamateriałów promocyjnych                                                                       18 508,93 zł
308 FWRGMS/02/2016 20.04.2016 SO FINE agencja komunikacji interaktywnej Łukasz Kłaczyński sporzadzenie projektu i wykonanie strony www.                                                                       12 300,00 zł
umowa 56/MA/2016 13.04.2016 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. współpraca promocyjna podczas Dni Skandynawskich 21-24 kwietnia 2016 r.                                                                         7 380,00 zł
umowa oświadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego  29.03.2016 Eurorating Sp. z o.o. nadanie ratingu kredytowego                                                                         8 610,00 zł
umowa umowa sprzedaży na zamówienie nr ChO/92/16 30.03.2016 Art. Top Piękne Meble produkcja i dostawa mebli biurowych                                                                        23 788,20 zł
umowa 03/2016 30.05.2016 Rand Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Xerox WorkCentre 7855 z modułem faksu.                                                                            504,30 zł
umowa Umowa najmu lokalu użytkowego 30.05.2016 Szczeciński Park naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą ekspoatacyjną                                                                         8 147,52 zł
umowa                                                    przedwstępna Umowa przedwstępna nr 04/2016 kupna-sprzedaży 31.05.2016 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy umowa dotyczy zobowiazania do zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych                                                                                     -   zł
umowa 05/2016 03.06.2016 Binowo Park Sp. z o.o. sponsoring imprezy pod nazwą "Investors Golf Cup 2016"                                                                         7 380,00 zł
umowa 06/2016 01.07.2016  IN-PLUS Biuro Audytorsko-Rachunkowe Małgorzata Marzęca Sp. k. usługi księgowe i kadrowo-płacowe  2500 zł księgowość (netto) 800 zł kardy i płace (netto)/mc 
umowa 10/2016 24.08.2016 r  Szczeciński Fundusz Pożyczkowy  sprzedaż rzeczy stanowiących własność spółki                                                                       12 296,31 zł
umowa 07/2016 01.07.2016 r.  Stowarzyszenie "Odroujście"  usługi informacyjno-promocyjne "Strefa Północ"  6700,00 zł brutto/mc 
umowa 09/2016 01.07.2016 r.  Pani Monika Ciszek usługi - zarzadzanie i porzadkowanie wewnętrznych spraw Spółki   2000 zł brutto  
umowa 08/2016 01.08.2016 r.  Maciej Posłuszny praktyka absolwencka                                                                                    -   zł
umowa brak  15 września 2016 r.  SPNN Sp. z o.o. współpraca w ramach wydarzenia Finansowanie Inwestycji w przedsiębiorstwach                                                                         1 230,00 zł
umowa   11/2016 27.09.2016 ROMAN KRAWCZUK KRANTOM SP. Z O.O.                                                                         1 648,20 zł
umowa  12/2016 07.010.2016 r.  Szczeciński Fundusz Pożyczkowy  sprzedaż samochodu  62607,00 zł brutto 
umowa 13/2016 14.10.2016 HOLDA Sp. z o.o. Umowa ugody - spłata zadłużenia z tytułu poręczenia  112000,00 + 1120,00 + odsetki ustawowe 
umowa 2016/0901/01/KBAŁ 01.09.2016 r.  Espol Sp. z o.o. Świadczenie usług telekomunikacyjnych  86,10 zł brutto/ mc 
umowa 14/2016 r. 01.12.2016 r.  Sylwia Turkiewicz umowa o świadczenie usług PR  2000netto/mc 
umowa  15/2016  28.12.2016 ROMAN KRAWCZUK wykonanie materiałów reklamowych w ramach Invest in Szczecin                                                                        15 846,09 zł
umowa CH/226/16 13.12.2016 Art. Top Piękne Meble zamówienie mebli do biura                                                                         7 244,70 zł
umowa 16/2016 20.12.2016 Kancelaria Biegłych Rewidentów "Profit" Sp. z o.o.  umowa z biegłą                                                                         9 963,00 zł
umowa 17/2016 28.12.2016 Łukasz Kłaczyński So Fine umowa na landing page- Kampania Szczecin Rekrutuje                                                                           6 150,00 zł
umowa 18/2016 28.12.2016 Łukasz Kłaczyński So Fine umowa Invest In Szczecin - usługi PR i marketing                                                                          6 000,00 zł
umowa 19/2016 30.12.2016 Sylwia Turkiewicz PR w ramach Kampanii Szczecin Rekrutuje                                                                             615,00 zł
2017
zamówienie ARMS/01/2017 13.01.2017 r.  Sports Hospitality Sp. z o.o. catering Konferencja prasowa Kampanii Szczecin Rekrutuje  1 044,90 zł
zamówienie ARMS/02/2017 07.02.2017  r.  SAA zlecenie wykonania ulotek Kampania Szczecin Rekrutuje  100,00 zł
zamówienie ARMS/03/2017 07.02.2017  r.  KRANTOM Roman Kravchuk  zlecenie wydruku ulotek Kampania Szczecin Rekrutuje  276,75 zł
zamówienie ARMS/04/2017 10.02.2017 r.  KRANTOM Roman Kravchuk  zamówienie na zawieszki do identyfikatorów Dni Skandynawskie  462,00 zł
zamówienie ARMS/05/2017 09.02.2017 r.  Sports Hospitality Sp. z o.o. catering Konferencja prasowa Kampanii Szczecin Rekrutuje - podsumowanie  162,00 zł
zamówienie ARMS/06/2017 20.02.2017 Cukiernia Piekarnia Filipinka zamówienie na pierniki szczecińskie - Dni Skandynawskie  337,50 zł
zamówienie ARMS/07/2017 13.02.2017 SAA opracowanie kompleksowego systemu  identyfikacji wizualnej projektu (Dom Dla Absolwenta)  1 230,00 zł
zamówienie ARMS/08/2017 14.02.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  zamówienie na winietki (podziękowania) dla prelegentów i gości ARMS Dni Skandynawskie 62,73 zł
zamówienie ARMS/09/2017 22.02.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. zamówienie na Księgę Znaków  3 690,00 zł
zamówienie ARMS/10/2017 20.02.2017 SAA zamówienie na wykonanie projektu oraz produkcję materiałów reklamowych - dni skandynawskie 4 815,00 zł
zamówienie ARMS/11/2017 20.02.2017 Black Design prezentacja multimedialna - Dni Skandynawskie  2 100,00 zł
zamówienie ARMS/12/2017 20.02.2017 Zegluga Szczecińska Sp. z o.o. wynajem stanowiska rejestracyjnego Dni Skandynawskie 615,00 zł
zamówienie ARMS/13/2017 22.02.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  dostawa materiałów promocyjnych w ramach Kampanii Miasto Oferuje  9 840,00 zł
zamówienie 20302841 10.01.2017 Polska Press Grupa  wykonanie usługi promocyjno-reklamowej w ramach kampanii "Szczecin Rekrutuje"  3 297,77 zł
zamówienie 11/3/2017 01.03.2017 AMK Portal Sp. z o.o. Abonament roczny na dowolną liczbę ogłoszeń w gazecie/portalu www.monitorurzedowy.pl i ponad 100 innych portalach nieruchomości  2 152,50 zł
zamówienie 2082476 27.02.2017 Polska Pres Grupa  doublebillbord w ramach kampanii Miasto Oferuje 1 039,35 zł
zamówienie 111347/KMAN/03/2017/N/02 27.02.2017 Grupa Wirtualna Polska S.A doublebillbord w ramach kampanii Miasto Oferuje 3 690,00 zł
zamówienie ARMS/14/2017 09.03.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. zlecenie wykonania ulotek Kampania Szczecin Rekrutuje w języku ukraińskim  100,00 zł
zamówienie ARMS/15/2017 09.03.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  wydruk ulotek w języku ukraińskim Szczecin Rekrutuje  276,75 zł
zamówienie ARMS/16/2017 06.03.2017  Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. projekt graficzny plakatów do artykułu prasowego Dni Skandynawskie  200,00 zł
zamówienie ARMS/17/2017 08.03.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. publikacja przekazu w Pulsie Biznesu w ramach Szczecin Rekrutuje i Dni Skandynawskie 8 700,00 zł
zamówienie ARMS/18/2017    KRANTOM Roman Kravchuk  dostawa dodatkowych materiałów promocyjnych w ramach Kampanii Miasto Oferuje 2 275,50 zł
zamówienie ARMS/19/2017  14.03.2017 Emia Sp. z o.o. Produkcja 2 sztuk reklam na autobusach typu fullback (druk, montaż, demontaż)w ramach Kampanii Miasto Oferuje   1 107,00 zł
zamówienie ARMS/20/2017 14.03.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. dodatkowa grafika w ramach Miasto Oferuje 7 530,00 zł
zamówienie ARMS/21/2017 13.03.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. System identyfikacji wizualnej Dom Dla Absolwenta 1 700,00 zł
zamówienie ARMs/22/2017 16.03.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Kampania promocyjna w Komunikacji Miejskiej Dom dla Absolwenta 984,00 zł
zamówienie ARMs/23/2017 21.03.2017 Artbit Sebastan Leśnik sprzątanie działek 21/34, 7/4 1 270,01 zł
zamówienie ARMs/24/2017 21.03.2017 Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. identyfikatory Dni Skandynawskie 664,20 zł
zamówienie ARMS/25/2017 22.03.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  produkcja smyczy do identyfikatorów SBM - Dni Skandynawskie 640,00 zł
zamówienie ARMS/25.1/2017 28.03.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  produkcja plakatu Harmonogram B2B SBM - Dni Skandynawskie 123,00 zł
zamówienie ARMS/26/2017 06.04.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  Druk 400 szt. Wizytówek 177,12 zł
zamówienie ARMS/27/2017 10.04.2017 Wszczecinie.pl Wojciech Wirwicki reklama w internecie - Dom Absolwenta 2 091,00 zł
zamówienie ARMS/28/2017 27.03.2017 Obserwator Morski reklama w prasie Dom dla Absolwenta 738,00 zł
zamówienie ARMS/29/2017 13.04.2017 Artur Nowiński  Catering w czasie konferencji prasowej Dom Dla Absolwenta 500,00 zł
  ARMS/30/2017 13.04.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  Ulotki Szczecin Rekrutuje 287,32 zł
zamówienie ARMs/31/2017 16.03.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  Projekt graficzny Jeremie 440,34 zł
zamówienie ARMS/32/2017 13.04.2017  Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Baner Facebook życzenia świąteczne ARMS Sp. z o.o. 100,00 zł
zamówienie ARMS/33/2017   Black Design zdjecia Dom Dla Absolwenta  15 000,00 zł
zamówienie ARMS/35/2017 26.05.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  Produkcja folderu INVEST IN sZCZECIN pol-de-eng, Projekt i wydruk roll-up, produkcja ulotek Dom dla absolwenta, Szczecin rekrutuje 5 234,82 zł
zamówienie ARMS/36/2017 28.04.2017 Zapol Sobczyk Sp. J produkcja gadżetów w ramach Kampanii "Dom Dla Absolwenta" 1 226,00 zł
zamówienie ARMS/37/2017 23.05.2017 Wszczecinie.pl Wojciech Wirwicki Produkcja Klipu promocyjnego w ramach Kampanii "Dom dla Absolwenta"  123,00 zł
zamówienie ARMS/38/2017 14.06.2017 Krantom Zestawy pismiennicze na nagrody na Turniej Golfowy 629,76 zł
zlecenie ARMS/39/2017 01.06.2017 Firma gastronomiczno-Handlowa Dariusz Kunikowski zaplecze techniczno-gastronomicznej - Konferencja logistyczna  1 045,50 zł
zlecenie 40/2017/RPOWZ 01.06.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  naklejki do projektu WWW IT 32,90 zł
zlecenie ARMS/40A/2017 21.06.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  Druk 200 szt. Wizytówek 51,66 zł
zlecenie 29/2017/RPOWZ 10.04.2017 Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski Usługi doradczo-epskertckie 5 000,00 zł
  ARMS/41/2017 17.07.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Przygotowanie projektów dla kampanii Szczecin Rekrutuje 100,00 zł
zlecenie ARMS/42/2017 10.08.2017 ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy Usunięcie nieczystości i odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości gruntowej przy ul. Grzymińskiej, działka 14/33 w Szczecin 3035 Nad Odrą 2 509,20 zł
zlecenie 43/2017/RPOWZ 07.08.2017 Eurograw  pieczatki do rozliczenia wydatków przy projekcie 158,00 zł
zlecenie ARMS/45/2017 24.07.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  wizytówki 56,58 zł
zlecenie ARMS/46/2017 21.08.2017 ATTERIA Andrzej Robert Krupski druki materiałów promocyjnych BEM 2 302,24 zł
zlecenie ARMS/47/2017 21.08.2017 Profi Biznes  Treść poradnika SKP 3 075,00 zł
zlecenie ARMS/48/2017 22.08.2017 KARMELLO Rafał Dobrzański Produkcja 400 czekoladek z logo INVEST 1.160,50
zlecenie ARMS/49/2017 22.08.2017 KRANTOM Roman Kravchuk   Wydruk materiałów promocyjnych w ramach BEM 1 986,60 zł
zlecenie 50/2017/RPOWZ 28.08.2017 Economicus Ludwik Danicki koperty do zaproszeń na wydarzenie 13,80 zł
zlecenie 51/2017/RPOWZ 28.08.2017 Economicus Ludwik Danicki przedłużacze do stoisk wystawienniczych dla DGW 400,00 zł
zlecenie ARMS/52/2017 25.08.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  materiały promocyjne Pekao Open 913,27 zł
zlecenie ARMS/53/2017 29.08.2017 Maciej Dobromilski - doradztwo, szkolenia, usługi Oprowadzenie gości z Ambasady Austrii 300,00 zł
zlecenie ARMS/54/2017  25.08.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko Projekt Plakatów i tablic promocyjnych BEM  1 000,00 zł
zlecenie ARMS/55/2017 30.08.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. projekty graficzne w ramach Miasto Oferuje - 2 etap 500,00 zł
zlecenie ARMS/56/2017 30.08.2017 Kreatonia Sp. z o.o. obsługa techniczna strony www.bem.szczecin.pl 885,00 zł
zlecenie ARMS/57/2017 30.08.2017 Kreatonia Sp. z o.o. projekt graficzny reklamy prasowej BEM  123,00 zł
zlecenie ARMS/57a/2017 30.08.2017 Kreatonia Sp. z o.o. przeformatowanie plikówn produkcyjnych zgodnie ze specyfikacją agencji redakcyjnych 369,00 zł
zlecenie ARMS/58/2017 29.08.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Produkcja ścianki Pekao Open 6 150,00 zł
zlecenie ARMS/59/2017 31.08.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  Materiały promocyjne Miasto Oferuje  2 337,00 zł
zlecenie ARMS/60/2017 01.09.2017 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WALDIX" Grażyna Haręża Wycinka i pięlegnacja drzew - Zawadzkiego 26 2 322,00 zł
zlecenie ARMS/61/2017 01.09.2017 Gniewko - Kulczewo  Krówki w ramach Miasto Oferuje  519,06
zlecenie ARMS/62/2017 08.09.2017 Royal Pictures Hubert Bartz  Produkcja spotu promocyjnego stanowiącego relacje z wydarzenia "Biznesowy Event Morski"  1 476,00 zł
zlecenie  ARMS/64/2017 08.09.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko kalendarze 2018 4 628,00 zł
zlecenie  65/2017/RPOWZ 15.09.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  naklejki do projektu WWW IT 36,90 zł
zlecenie  66/2017/RPOWZ 15.09.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  naklejki do projektu BEM 36,90 zł
zlecenie 67/2017/RPOWZ 14.09.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  identyfikatory Biznesowy Event Morski 1 205,40 zł
          2 700,00 zł
zlecenie 69/2017/RPOWZ 14.09.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko prezentacja multimedialna na ekran główny Konferencji BEM  930,00 zł
zlecenie ARMS/70/2017 15.09.2017 Artbit Sebastan Leśnik Sprzątanie działki 9/21, 9/9 615,00 zł
zlecenie ARMS/71/2017 22.09.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. projekt graficzny gazetki targowej  369,00 zł
zlecenie 70/2017/RPOWZ 11.09.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko projkt plików produkcyjnych 8 400,00 zł
zlecenie 71/2017/RPOWZ 29.09.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko usługi poligraficzne 8 380,00 zł
zlecenie ARMS/72/2017 02.10.2017 Sofine Łukasz Kłaczyński  Kampania promocyjna AdWords Miasto oferuje  10 000,00 zł
zlecenie 73/2017/RPOWZ 09.10.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko obsługa techniczna strony www.it-arms-szczecin.eu 1 000,00 zł
zlecenie ARMS/74/2017 09.10.2017 ART. BIT Sebastian Leśnik Sprzątanie działki Jagiełły 21/34 850,00 zł
zlecenie 75/2017/RPOWZ 10.10.2017 Blackk Katarzyna Tchórzko Kampania addwords dla wydarzenia Which Way With IT? 300,00 zł
zlecenie ARMS/76/2017 (289/MZ/17) 05.10.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Projekt graficzny i produkcja teczek na Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej 615,00 zł
zlecenie ARMS/77/2017 20.10.2017 ROKA-BIS Sp. J. Sprzątanie ul. Cegielskiego 984,00 zł
zlecenie ARMS/78/2017 30.10.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  wydruk ulotek Dom dla Absolwenta 574,64 zł
zlecenie ARMS/79/2017 31.10.2017 Usługi budowlane - Marek Szynalski Naprawa garażu przy ul. Inowrocławskiej 615,00 zł
zlecenie 80/2017/RPOWZ 27.10.2017 Blackk Design  grafika plakaty www IT 1 250,00 zł
zlecenie 81/2017/RPOWZ 27.10.2017 Blackk Design  przygotowanie projektów banerów reklamowych na www it 550,00 zł
zlecenie 82/2017/RPOWZ 31.10.2017 Blackk Design  przygotowanie grafiki na ekran główny konferencyjny 650,00 zł
zlecenie 83/2017/RPOWZ 31.10.2017 Royal Pictures Hubert Bartz  przygotowanie filmu reportażowego oraz zdjeć z wydarzenia WWW IT 2 300,00 zł
zlecenie 84/2017/RPOWZ 06.11.2017 Stacja Dalej  przygotowanie kampanii promocyjnej www it 1 500,00 zł
zlecenie  85/2017/RPOWZ 08.11.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  wydruk plakatów informacyjnych WWW IT  619,92 zł
zlecenie 86/2017/RPOWZ 13.11.2017 Hospes  usługa cateringowa 200,00 zł
zlecenie ARMS/87/2017 30.11.2017 KRANTOM Roman Kravchuk  zamówienie - wizytówki Prezes 166,05 zł
zlecenie ARMS/88/2017 29.11.2017 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Projekt siatki Dom dla Absolwenta + kartka świąteczna 400,00 zł
zlecenie ARMS/89/2017 13.12.2017 HOSPES Dominika Dulat Catering - Rada Nadzorcza 15.12.2017 390,00 zł
zlecenie ARMS/90/2017 15.12.2017 Wszczecinie.pl Wojciech Wirwicki Realizacja filmu dla kampanii Dom dla Absolwenta 2 337,00 zł
zlecenie ARMS/91/2017 21.12.2017 Eurograw  Produkcja pieczątki 55,00 zł
umowa 01/2017   Piotr Black materiały promocyjne w ramach kampanii Invest In Szczecin                                                                         2 100,00 zł
umowa 02/2017   Piotr Black prezentacja multimedialna w ramach działalności ARMS Sp. z o.o.                                                                         3 650,00 zł
umowa 04/2017  01.03.2017 r.  Expo Arena Marek Zajdel Umowa Targi Home Arena                                                                       17 220,00 zł
umowa 20076346 20.02.2017 r.  Stroeer Media Sp.z o.o. Kampania Outdoorowa Miasto Oferuje                                                                          8 892,90 zł
umowa 09/2017 20.03.2017 r.  Black Katarzyna Tchórzko strona www SKP                                                                         4 800,00 zł
umowa  14/2017  13.03.2017 Sywia Turkiewicz umowa na usługi PR                                                                         4 305,00 zł
umowa 15/2017 15.03.2017 Braxinvest AB umowa współpracy promocyjnej w ramach dni skandynawskich  3000 netto 
umowa 16/2017  17.03.2017 Pazim Sp. z o.o. umowa na wykonanie usługi polegającej na organizacji konferencji oraz giełdy kooperacyjnej w ramach dni skandynawskich                                                                        51 800,00 zł
umowa 17/2017 09.03.2017 Ramirent  umowa na wykonanie usługi polegającej na organizacji konferencji oraz giełdy kooperacyjnej w ramach dni skandynawskich                                                                        12 300,00 zł
umowa 20076491 07.03.2017 Stroeer Media Sp.z o.o. Kampania Outdoorowa Dom Dla Absolwenta                                                                         8 769,90 zł
umowa  U/17/DOI/014/JW. 13.03.2017 Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. Organizacja Targów                                                                          9 188,10 zł
umowa  18/2017 20.02.2017 SO FINE agencja komunikacji interaktywnej Łukasz Kłaczyński landing page w ramach kampanii Miasto Oferuje                                                                         6 949,50 zł
umowa 19/2017 22.03.2017 Firma Gastronomiczno Handlowa Dariusz Kunikowski  usługa cateringowa - bankiet w ramach Dni Skandynawskich                                                                        16 000,00 zł
umowa 20/2017  23.03.2017 Gremi Media S.A Artykuły o Pomomorzu w Rzeczpospolitej - Życie regionów                                                                       30 750,03 zł
umowa  23/2017 10.04.2017 r.  Black Design Umowa Strona Internegowe Dom Dla Absolwenta                                                                         4 200,00 zł
umowa  24/2017 10.04.2017 r.  Roman Kravchuk KRANTOM  produkcja materiałów reklamowych dla Gminy Miasto Szczecin                                                                          4 239,81 zł
umowa Dz/19/2017 28.03.2017 r.  SPA Dąnie Sp. z o.o. reklama w ramach Kampanii Miasto Oferuje                                                                            999,99 zł
umowa 25/2017 09.05.2017 Uniwersytet Szczeciński Szkoła Lingwista  Kurs językowy                                                                          4 940,00 zł
umowa 26/2017 21.03.2017 SAA  Wiadomości Szczecin                                                                          7 380,00 zł
umowa 27/2017   Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kampania Dom dla Absolwenta                                                                       71 775,00 zł
umowa 28/2017  05.05.2017 r. Ilona Ciechorska Wycena Nieruchomości wycena 36 nieruchomości w celu zabezpieczenia transakcji kredytowych                                                                       11 808,00 zł
umowa 29/2017 11.05.2017 Bartosz Startek Wykonanie oceny przyrodniczej zaplanowanego do wycięcia drzewa                                                                            123,00 zł
umowa 30/2017/RPOWZ   Kreatornia  Sp. z o.o. wykonanie Systemu Indentyfikacji Wizualnej, Logo, Księga znaku -BEM                                                                          5 658,00 zł
umowa 31/2017 08 maja Jakub Hanć umowa o praktykę studencką                                                                                    -   zł
umowa PUP.0114.550.RDP.II.4.2.630.307.5.POWER.142.2017 16.05.2017 PUP umowa o staż dla osoby bezrobotnej                                                                                    -   zł
umowa licencyjna brak  03.04.2017 ŻS; SAA; GMS; ARMS  umowa na wspólny serwer zdjęciowy                                                                                    -   zł
umowa  32/2017 17.05.2017 Stowarzyszenie Inspiracje Młodych promocja Kampanii "Dom dla Absolwenta", "Szczecin Rekrutuje" podczas imprezy studenckiej pn. "Juwenalia Szczecin 2017"                                                                          3 690,00 zł
umowa 33/2017 31.05.2017 Firma gastronomiczno-Handlowa Dariusz Kunikowski Wykonanie usługi cateringowej                                                                       12 000,00 zł
umowa 34/2017/RPOWZ 18.07.2017 Kreatornia Sp. Z o.o. zaprojektowanie i przygotowanie strony www "BEM"                                                                          6 765,00 zł
umowa 34/2017 14.07.2017 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Wykonanie oceny przyrodniczej zaplanowanego do wycięcia drzewa                                                                            910,20 zł
umowa 35/2017/RPOWZ 18.07.2017 Blackk Design Piotr Tchórzko SIW do projektu Wich way With IT?                                                                         3 750,00 zł
umowa 37/2017/RPOWZ 03.08.2017 Stettiner.pl aplikacja mobilna BEM 24 501,60 zł
umowa 36/2017/RPOWZ 01.08.2017 CIAM Sp. z o.o. wsparcie merytoryczne BEM                                                                          5 166,00 zł
umowa 38/2017 04.08.2017 Szczeciński Park naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas konferencji Lider innowacji Smart City 4 305,00 zł
umowa 39/2017 (20078924) 04.07.2017 Stroeer Media Sp.z o.o. Kampania Reklamowa Szczecin Rekrutuje                                                                         5 707,20 zł
umowa 40/2017/RPOWZ 09.08.2017 Royal Picturs Hubert Bartz  Produkcja Spotu BEM                                                                          5 500,00 zł
umowa 41/2017/RPOWZ 02.08.2017 IN-PLUS Biuro Audytorsko-Rachunkowe Małgorzata Marzęca Sp. k. obsługa finansowa projektu                                                                            600,00 zł
umowa 42/2017/RPOWZ 03.08.2017 IN-PLUS Biuro Audytorsko-Rachunkowe Małgorzata Marzęca Sp. k. obsługa finansowa projektu                                                                            600,00 zł
umowa 43/2017/RPOWZ 21.08.2017 Dragon Paintball Sp. z o. o.  panel rekreacyjny www it                                                                         6 765,00 zł
umowa 44/2017/RPOWZ 22.08.2017 Blackk katarzyna Tchórzko strona www it                                                                         2 250,00 zł
umowa 45/2017/RPOWZ 22.08.2017 "Sea Horse" Obsługa Statków Jerzy Dec Rejs Statkiem w ramach BEM                                                                          6 480,00 zł
umowa 46/2017/RPOWZ 22.08.2017 Kreatornia.pl prezentacja multimedialna                                                                         8 487,00 zł
umowa 47/2017 24.08.2017 SOKOLOCO Magdalena Malinowska usługa cateringowa - PEKAO OPEN  5.650,00 zł 
umowa 48/2017 24.08.2017 BONO Krzysztof Bobala Usługa promocyjna Turniej Pekao Szczecin Open  5.000,00 zł 
umowa 49/2017 01.08.2017 Stowarzyszenie LOG "Odroujście"  Usługa informacyjno-promocyjna w ramach Strefy Północ                                                                       30 000,00 zł
umowa 50/2017 /RPOWZ   Mariusz Jedliński Umowa na ułsugi ekspertckie                                                                         5 000,00 zł
umowa 17/0002611
 51/2017
21.07.2017 Gmina Miasto Szczecin  Kampania Szczecin Rekrutuje Etap II  5.707,20 zł 
umowa 52/2017 01.08.2017 Blackk katarzyna Tchórzko Materiały reklamowo-promocyjne  6.308,00 zł 
umowa 53/2017  10.08.2017 Expo Arena Marek Zajdel  Targi Home ARENA                                                                        15 375,00 zł
umowa 58/2017/RPOWZ 15.09.2017 SPNT Sp. z o. o.  wynajem powierzchni konferencyjnej oraz usługa cateringowa na wydarzenie WWW IT?  18.609,90 zł 
umowa 59/2017/RPOWZ 15.09.2017 24FPS Piotr Krężel prezentacja multimedialna                                                                         4 305,00 zł
umowa 60/2017/RPOWZ 15.09.2017 KARAT Krzysztof Ratuszyński wykreowanie przetrzeni techniczno-logistycznej BEM  12.300,00 zł 
umowa 61/2017/RPOWZ 15.09.2017 Royal Picturs Hubert Bartz  spot reklamowy                                                                         4 350,00 zł
umowa 62/2017/RPOWZ 15.09.2017 Impresariat Zachodniopomorski, Ludwik Czesław Kurek  tłumaczenie BEM                                                                         5 412,00 zł
umowa 63/2017/RPOWZ 15.09.2017 Maciej Orłoś Himself  usługi konferencyjne                                                                          9 840,00 zł
umowa 64/2017/RPOWZ 22.09.2017 Stettiner.pl aplikacja mobilna WWW IT                                                                       13 284,00 zł
umowa 68/2017 26.09.2017 Pazim Sp. z o.o. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej-organizacja konferencji 39 480,00 zł
umowa 69/2017/RPOWZ   KARAT Krzysztof Ratuszyński kreacja przestrzeni wydarzenia                                                                       12 300,00 zł
umowa 70/2017/RPOWZ 09.11.2017 Dariusz /baranik usługa konferencyjna                                                                         1 500,00 zł
umowa 71/2017/RPOWZ 01.09.2017 Stettiner.pl wsparcie merytoryczne WWW IT                                                                          3 690,00 zł
umowa 72/2017/RPOWZ 06.11.2017 Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp" wsparcie merytoryczne WWW IT  1 230,00 zł
umowa 73/2017/RPOWZ 02.10.2017 media in the city magdalena marszałkowska wsparcie merytoryczne WWW IT                                                                        12 300,00 zł
umowa 74/2017 15.11.2017 Black Design Piotr Tchórzko Materiały reklamowo-promocyjne                                                                       12 853,00 zł
umowa 75/2017 17.11.2017 ORDO PROJECT S.C. Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski Projekt budowlany w zakresie niezbęnym do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji zlokalizowanej na działkach 7/4 oraz 7/5 przy ul. Inowrocławskiej 1 i 2 w Szczecinie                                                                       19 311,00 zł
umowa 76/2017 12.12.2017 Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Sp. z o.o. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w latach 2017 oraz 2018                                                                       19 065,00 zł
umowa 77/2018 13.12.2017 Onlineidea Sp. z o. o.  Umowa licencyjna - System Koordynacji Komunikacji                                                                       12 300,00 zł
2018
zlecenie ARMS/01/2018 05.01.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko Aktualizacja treści na stronie Dom dla Absolwenta 650,00 zł
zlecenie ARMS/02/2018 10.01.2018 SAA  Projekt garfiki do Kampanii Szczecin rekrutuje 861,00 zł
zlecenie ARMS/03/2018 30.01.2018 AGIT Agnieszka Rydz Tłumaczenie folderu WWWIT na j.angielski 1 400,00 zł
zlecenie ARMS/04/2018 07.02.2018 GEOSIT USŁUGI GEODEZYJNO-INFORMATYCZNE DARIUSZ FILIPEK,RYSZARD PASTERNAK SPÓŁKA CYWILNA Ujawnienie ewidencji budynków i gruntów garaży w działkach nr 7/4 i 7/5 wraz ze zmianą użytku z Bp na Bi 984,00 zł
zlecenie ARMS/05/2018 30.01.2018 Zapol Sobczyk Sp. J Produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych ARMS 13 369,49 zł
zlecenie ARMS/06/2018 30.01.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko Produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych ARMS - filiżanki z podstawkami 420,00 zł
zlecenie ARMS/07/2018 31.01.2018 AGIT Agnieszka Rydz Tłumaczenie folderu WWWIT na j.niemiecki 2 490,75 zł
zlecenie ARMS/08/2018 01.02.2018 Hospes  Catering na konferencję Szczecin rekrutuje 885,60 zł
zlecenie ARMS/09/2018 01.02.2018 Black Design Piotr Tchórzko  Złożenie w formie graficznej poradnika w ramach "Szczecińskiej Karty Przedsiębiorcy" 1 780,00 zł
zlecenie ARMS/10/2018 05.02.2018 SAA Projekt graficzny bannerów internetowych 369,00 zł
zlecenie ARMS/11/2018 05.02.2018 Agit Centrum Tłumaczeń Tłumaczenie - Naroda Gospodarcza 160,00 zł
zlecenie ARMS/12/2018 06.02.2018 Optima Usługi Reklamowe Tomasz Nowacki   Produkcja 2 sztuk reklam na autobusach typu fullback (druk, montaż, demontaż) w ramach Kampanii Miasto Oferuje   1 045,50 zł
zlecenie ARMS/13/2018 07.02.2018 Krantom produkcja plakatów pcv informacyjnych na konferencję Szczecin rekturtuje 361,62 zł
zlecenie ARMS/14/2018 12.02.2018 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o. oddział w Szczecinie Zlecenie wykonania usługi szkoleniowej z zakresu stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z prawa unijnego i krajowego oraz stosowanych u Zleceniodawcy dokumentów zawierających dane osobowe i wymaganych procedur ochrony danych osobowych 1 500,00 zł
zlecenie ARMS/15/2018 15.02.2018 BONNUM Spółka Cywilna Monika Tymicz Roman Karkowski Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach strategii promującej Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin + aneks! 1 507,37 zł
zlecenie zamówienie  21.08.2017 Obserwator Morski realizacja strategii informacyjno-promocyjnej Biznesowego Eventu Morskiego  1 230,00 zł
zlecenie zamówienie  29.06.2017 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. realizacja strategii informacyjno-promocyjnej Biznesowego Eventu Morskiego  3 075,00 zł
zlecenie zamówienie  19.09.2017 Wszczecinie.pl Wojciech Wirwicki realizacja strategii informacyjno-promocyjnej Biznesowego Eventu Morskiego  984,00 zł
zlecenie 34785 28.08.2017 Bonnier Business Polska Sp. z p.o.  realizacja strategii informacyjno-promocyjnej Biznesowego Eventu Morskiego  4 920,00 zł
zlecenie 4110262580 30.08.2017 Media Impact Polska realizacja strategii informacyjno-promocyjnej Biznesowego Eventu Morskiego  3 690,03 zł
zlecenie   01.08.2017 Radio Szczecin  realizacja strategii informacyjno-promocyjnej Biznesowego Eventu Morskiego  2 813,01 zł
zlecenie  zamówienie  23.11.2017 Obserwator Morski dotyczy promocji działań ARMS Sp. z o.o.o.  1 230,00 zł
zlecenie ARMS/56/2017 06.11.2017 Polska Press Grupa  realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 1 594,08 zł
zlecenie 2314763 18.10.2017 Polska Press Grupa  realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 4 059,00 zł
zlecenie 118/10/20147 27.10.2017 Wszczecinie.pl Wojciech Wirwicki realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 3 075,00 zł
zlecenie 122/10/2017 10.11.2017 Superportal Tomasz Krupecki realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 738,00 zł
zlecenie  117/10/2017 10.11.2017 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 3 075,00 zł
zlecenie  12.11.2017 30.10.2017 Polskie Radio Szczecin  realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 2 853,60 zł
zlecenie  129/10/2017 26.10.2017 Bonnier Business Polska Sp. z o.o. realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 4 920,00 zł
zlecenie  107/10/2017 13.10.2017 AB Press Michał Abkowicz realizacja strategii informacyjno-promocyjnej WWW IT 2 460,00 zł
zlecenie ARMS/16/2018 15.02.2018 "GNIEWKO-KLUCZEWO" Andrzej Łosiński, Andrzej Sołotowski, Mirosław Sołotowski Spółka jawna Produkcja i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 20 kg produktów cukierniczych w postaci krówek w owijkach promujących Kampanię Miasto Oferuje - Kupuj, Inwestyj, Mieszkaj w Szczecinie 685,11 zł
zlecenie ARMS/17/2018 15.02.2018 Black Design katarzyna Tchórzko Projekt i wydruk 500 szt. ulotek promujących ofertę działu nieruchomości Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. 400,00 zł
zlecenie ARMS/18/2018 19.02.2018 Grupa MDX Patrycja Osada Wynajem (wraz z dowozem, rozstawieniem i odbiorem z miejsca targów) mebli dla stoiska Szczecin Oferuje 585,80 zł
zlecenie ARMS/19/2018 21.02.2018 KRANTOM Roman Kravchuk  Wizytówki firmowe 135,30 zł
zlecenie ARMS/20/2018 22.02.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Stworzenie projektu i składu insertu do gazety targowej
Projekt i montaż prezentacji multimedialnej - Kampania Miasto Oferuje
500,00 zł
zlecenie ARMS/21/2018 27.02.2018 Sofine Łukasz Kłaczyński  dodawanie nowych partnerów do strony Kampanii Szczecin rekrutuje 100 zł/6 roboczogodzin
zlecenie ARMS/22/2018 23.02.2018 Blackk Katarzyna Tchórzko projekt ulotki i produkcja 500 sztuk ulotek na wydarzenia miedzynarodowe 450,00 zł
zlecenie ARMS/23/2018 12.02.2018 Sofine Łukasz Kłaczyński  Wdrożenie statystyk na stronie Szczecin Rekrutuje 369,00 zł
zlecenie ARMS/24/2018 22.03.2018 AGROSERWIS Paweł Lis, Usługi Agrotechniczne Przycinka pielęgnacyjna drzew zlokalizowanych na terenie działki 26 obręb 2008 Szczecin 648,00 zł
zlecenie ARMS/25/2018 28.03.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Reklama prasowa Dni Skandynawskie w magazynie Puls Biznesu 100,00 zł
zlecenie ARMS/26/2018 28.03.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Opracowanie i emisja przekazu Dom dla Absolwenta na monitorach w komunikacji miejskiej oraz LED przy Kaskadzie 1.040,00 zł
zlecenie ARMS/27/2018 29.03.2018 Polska Press Grupa  Usługa reklamowa on line Dom dla Absolwenta 3 628,50 zł
zlecenie ARMS/28/2018 03.04.2018 Blackk Katarzyna Tchórzko Przygotowanie grafiki promocyjnej 100,00 zł
zlecenie ARMS/29/2018 06.04.2018 ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy Usunięcie nieczystości i odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości gruntowej przy ul. Grzymińskiej, działka 14/33 w Szczecin 3035 Nad Odrą 2 324,70 zł
zlecenie ARMS/30/2018 06.04.2018 Blackk Katarzyna Tchórzko Usługa serwisowa polegająca na utrzymaniu domeny oraz serwera strony internetowej Dom dla Absolwenta  1.000,00 zł
zlecenie ARMS/31/2018 09.04.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Opracowanie projektu banneru - kampania internetowa Dom dla Absolwenta 50,00 zł
zlecenia ARMS/32/2018 09.04.2018 Sofine Łukasz Kłaczyński  dodawanie nowych partnerów do strony Kampanii Szczecin rekrutuje 369,00 zł
zlecenie ARMS/33/2018 10.04.2018 2EVENT SP. Z O.O. Catering Business Café 420,00 zł
zlecenie ARMS/34/2018 17.04.2014 AGIT Agnieszka Rydz materiały na Dni Skandynawskie 4 700,00 zł
zlecenie ARMS/35/2018     tłumaczenia BEM  240,00 zł
zlecenie ARMS/36/2018 23.04.2018 ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy Usunięcie nieczystości z nieruchomości gruntowej przy ul. Jagiełły, działka 21/34 w Szczecin 1042 Śródmieście 1 353,00 zł
zlecenie ARMS/37/2018 20.04.2018 r.  Obserwator Morski zamówienie na publikację reklamy/ artykułu sponsorowanego  1 230,00 zł
zlecenie ARMS/38/2018 20.04.2018 Black Katarzyna Tchórzko  grafika i produkcja ulotki Szczecińskiej Karty Przedsiębiorcy 450,00 zł
zlecenie ARMS/39/2018 20.04.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Strona Internetowa BEM - aktualizacja  2 700,00 zł
zlecenie ARMS/40/2018 07.05.2018 Black Katarzyna Tchórzko  prezentacja multimedialna BEM  4 800,00 zł
  ARMS/40A/2018 07.05.2018 Black Katarzyna Tchórzko  grariki i wydruki BEM  5 850,00 zł
zlecenie ARMS/41/2018 16.04.2018 CDN Piotr Klepacz, Grzegorz Szotta Wydruk i montaż siatek wielkoformatowych Dom dla Absolwenta 2.868,36 zł 
zlecenie ARMS/42/2019 25.04.2018 SCUBATECH SP ZOO rejs biznesowy VIP w ramach Dni Skandynawskich - Prezydent + goscie 500 zł/1h
zlecenie ARMS/43/2018 24.04.2018 RadissonBlu  noclegi dla ambasadorów i  gosci wydarzenia Dni Skandynawskie 2018 8 892,00 zł
zlecenie ARMS/43A/2018 07.05.2018 Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. lady dla wystawców na Piknik Skandynawski 369,00 zł
zlecenie ARMS/44/2018 04.05.2018 „SZCZECIŃSKI” Magdalena Walczyńska  Produkcja gadżetów na wydarzenie Dni Skandynawskie 647,10 zł
zlecenie ARMS/45/2018 10.05.2018 Media Impact Polska Sp. z o.o. Kampania Onet Rano Szczecin 33 825,00 zł
zlecenie ARMS/46/2018 30.05.2018 Zapol Sobczyk Sp. J publikacje Żaglowce w Szczecinie - BEM 330,74 zł
zlecenie ARMS/47/2018 30.05.2018 KRANTOM dyplomy, podziekowania, etykietki - BEM 381,30 zł
zlecenie ARMS/48/2018 04.06.2018 PPH TAST pierniki szczecińskie dla gości BEM 199,88 zł
zlecenie ARMS/49/2018 06.06.2018 Zapol Sobczyk Sp. J albumy promocja Szczecina 472,50 zł
zlecenie - 22.05.2018 Keywords Kamil Tychowski Kampania promocyjna BEM - Morza i Oceany 246,00 zł
zlecenie - 22.05.2018 Temat Sp. z o.o. Kampania promocyjna BEM - Porta Morski 922,50 zł
zlecenie ARMS/50/2018 05.06.2018 Agencja Wonder Paulina Łopatko aranżacja przestrzeni konferenjcyjnej oraz statku BEM  11 439,00 zł
zlecenie ARMS/51/2018 12.06.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Projekt oraz druk ulotki promocyjnej dla programu Dom dla Absolwenta 450,00 zł
zlecenie ARMS/52/2018   Royal Pictures Hubert Bartz  Produkcja spotu promocyjnego stanowiącego relacje z wydarzenia "Biznesowy Event Morski"  1 300,00 zł
zlecenie ARMS/53/2018 18.06.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Aktualizacja 3 prezentacji dla inwestorów na bazie folderu Grunt to dobra lokalizacja 800,00 zł
zlecenie ARMS/54/2018 18.06.2018 Karat Krzysztof Ratuszyński wynajem stojaczków na BEM 153,75 zł
zlecenie ARMS/55/2018 27.06.2018 ART-TOP PIĘKNE MEBLE URSZULA NOWACKA Zamówienie wyposażenia biura - biurko i krzesło 1 245,99 zł
zlecenie ARMS/56/2018 09.07.2018 SAA  projekty graficzne Miasto Oferuje 400,00 zł
zlecenie ARMS/57/2018 10.07.2018 Eurograw  pieczątka Prokurent 46,00 zł
zlecenie ARMS/58/2018 11.07.2018 BONNUM Spółka Cywilna Monika Tymicz Roman Karkowski Materiały promocyjne w ramach kampanii Miasto oferuje 6 162,30 zł
zlecenie ARMS/59/2018 20.07.2018 ORDO PROJECT S.C. Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski Wykonanie wizualizacji 2 460,00 zł
zlecenie ARMS/60/2018 31.07.2018 ART BIT SEBASTIAN LEŚNIK Uporządkowanie nieruchomości gruntowych 3 942,00 zł
zlecenie ARMS/61/2018 02.08.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Przygotowanie grafiki promocyjnej dla banków dot. projektu 1.1 Reporęczenie ZARR - 100 szt. 450,00 zł
zlecenie ARMS/62/2018 13.08.2018 ART.-TOP PIĘKNE MEBLE Zakup mebli biurowych 7 431,66 zł
zlecenie ARMS/63/2018 22.08.2018 "S.C.O." Ryszard Patyk Uporządkowanie nieruchomości przy ul. Jagiełły 1 944,00 zł
zlecenie ARMS/64/2018 22.08.2018 Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Emisja reklam Nagroda Gospodarcza - Puls Biznesu 4 920,00 zł
zlecenie ARMS/65/2018 22.08.2018 Gremi Media SA Reklama Nagroda Gospodarcza w magazynie Rzeczpospolita Życie Regionów 9 944,55 zł
zlecenie ARMS/66/2018 23.08.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Projekty kampanii promocyjnej Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta 1 700,00 zł
zlecenie ARMS/67/2018 24.08.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Projekt i druk zaproszeń 890,00 zł
zlecenie ARMS/67A/2018 28.08.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Prezentacja multimedialna - spotkanie 06.08.2018 300,00 zł
zlecenie ARMS/68/2018 30.08.2018 Paul Ehrenreich and Partners Usługa tłumaczenia podczas spotkania w dniu 06.08.2018 r. 1 050,00 zł
zlecenie ARMS/69/2018 31.08.2018 Sygnat Czechowicz Sp.j. Grawerowanie statuetek dla laureatów Nagrody Gospodarczej i Zrobione w Szczecinie 5 375,10 zł
zlecenie ARMS/70/2018 05.09.2018 Waldemar Osiński Bukiety dla laureatów Nagrody Gospodarczej i Zrobione w Szczecinie 1 650,00 zł
zlecenie ARMS/71/2018 06.09.2018 D.H.R Kontakt Sp. z o.o. Krówki w ramach Miasto Oferuje  565,20 zł
zlecenie ARMS/72/2018 06.09.2018 BONNUM Spółka Cywilna Monika Tymicz Roman Karkowski materiały promocyjne  2 711,54 zł
zlecenie ARMS/73/2018 31.08.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna wykonanie zabudowy stoiska INVEST IN SZCZECIN 4 110,00 zł
zlecenie ARMS/74/2018 11.09.2018 Sygnat Czechowicz Sp.j. Grawerowanie statuetek dla laureatów Invest in Szczecin Tournament 645,01 zł
zlecenie ARMS/75/2018 10.09.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna płyta do zabudowy stoiska INVEST IN SZCZECIN 280,00 zł
zlecenie ARMS/76/2018 18.09.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Prezentacja multimedialna - spotkanie 06.08.2018 350,00 zł
zlecenie ARMS/77/2018 10.09.2018 Black Katarzyna Tchórzko  Materiały promocyjne Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta 4.260,00 zł 
zlecenie ARMS/78/2018 10.09.2018 Szkot Andrzej Szkocki Obsługa fotograficzna gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Szczecin 738,00 zł
zlecenie ARMS/79/2018 24.09.2018 Krantom Wizytówki dla P. Prezesa 129,15 zł
  ARMS/80/2018   Grupa MDX Patrycja Osada wynajem mebli targowych 578,10 zł
zlecenie ARMS/81/2018 02.10.2018  DRUK24.SZCZECIN.PL PAWEŁ GRACZ, ANDRZEJ KOSTRZEWA - SPÓŁKA JAWNA Wydruk ulotki 150,00 zł
zlecenie ARMS/82/2018 03.10.2018 Krantom wizytówki dla P. Dyrektor 129,15 zł
zlecenie ARMS/83/2018 01.10.2018 Blackk Katarzyna Tchórzko montaż filmu na targi  300,00 zł
zlecenie ARMS/84/2018 10.10.2018 Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Artykuł Puls Biznesu 18.10.2018 Kampania Nagroda Gospodarcza 2018 4.920,00
zlecenie ARMS/85/2018 15.10.2018 Gniewko - Kulczewo  krówki w ramach Dni Wspólpracy Polsko-Niemiekiej 353,01 zł
zlecenie ARMS/86/2018 15.10.2018 Gremi Media SA Reklama w Rzeczpospolitej - Kampania Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta 9 944,55 zł
zlecenie ARMS/87/2018 18.10.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko kalendarze 2019 3 688,00 zł
zlecenie ARMS/88/2018 08.10.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko Przygotowanie projektów graficznych kampanii Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta oraz Zrobione w Szczecinie 2.600,00 zł
zlecenie ARMS/89/2018 05.10.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko Ulotka lotnisko Goleniów 400,00 zł
zlecenie ARMS/90/2018 22.10.2018 Krantom Słowniczki biznesowe, plakaty informacyjne 1 022,75 zł
zlecenie ARMS/91/2018 20.10.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko prezentacja multimedialna, plansze na ekrany, prezentacja zapetlona 5 850,00 zł
zlecenie ARMS/92/2018 23.10.2018 Park Hotel noclegi dla ambasadorów i  gosci wydarzenia  3 465,00 zł
zlecenie ARMS/93/2018 23.10.2018 Park Hotel kolacja VIP 7 910,00 zł
zlecenie ARMS/94/2018 06.11.2018 Usługi budowlane - Marek Szynalski Wymiana zamku w garażu + sprzątanie - Inowrocławska 180,00 zł
zlecenie ARMS/95/2018 07.11.2018 Brand Wypożyczalnia Sp. z o. o.  wynajem monitora 2 767,50 zł
zlecenie ARMS/96/2018 16.11.2018 Royal Pictures Hubert Bartz  Produkcja filmu reportażowego stanowiącego relacje z wydarzenia „Konferencja Współpracy” w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej  2 460,00 zł
zlecenie ARMS/97/2018  22.11.2018 Optima Usługi Reklamowe Tomasz Nowacki  Produkcja 2 sztuk reklam na autobusach typu fullback (druk, montaż, demontaż)w ramach Kampanii Miasto Oferuje   1 045,50 zł
zlecenie ARMS/98/2018 22.11.2018 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. reklama, promocja wydarzenia, wydanie weekendowe 1 537,50 zł
zlecenie ARMS/99/2018 14.11.2018 Blackk Design Piotr Tchórzko ulotka projektowa poręczeniowa 500,00 zł
zlecenie ARMS/100/2018 20.11.2018 Gniewko - Kulczewo  krówki dla projektu Reporeczenie ZARR 1.1. 10 kg i Invest 5 kg 555,96 zł
zlecenie ARMS/101/2018 20.11.2018 SAA projekty graficzne Miasto Oferuje jesień 2018  300,00 zł
zlecenie ARMS/102/2018 03.12.2018 r. SAA dodatkowe projekty graficzne Miasto Oferuje jesień 2018  300,00 zł
zlecenie ARMS/103/2018 05.12.2018 r. Sofine Łukasz Kłaczyński  remarketing w ramach Miasto Oferuje 2 460,00 zł
zlecenie ARMS/104/2018 06.12.2018 r. Blackk Piotr Tchórzko Karta świąteczna 120,00 zł
zlecenie ARMS/105/2018 11.12.2018 HOSPES usługa cateringowa 300,00 zł
umowa 001/2018 11.01.2018 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. comiesięczne zamieszczanie materiałów dot. dzialalności ARMS w "Szczecin Wiadomości" + dostarczenie 50 egz. 9 298,80 zł
umowa 01/2018 23.01.2018 24FPS Piotr Krężel wykonanie folderu promocyjnego                                                                         4 489,50 zł
umowa 02/2018 05.02.2018 24FPS Piotr Krężel opracowanie grafik promocyjnych 2 214,00 zł
umowa 03/2018 05.02.2018 Blackk Katarzyna Tchórzko  Foldery - Nagroda Gospodarcza  11  500,00 zł 
umowa 04/2018 08.02.2018 Wioletta Szóstak Przeprowadzenie kursu j.angielskiego 4 480,00 zł
umowa 05/2018 19.02.2018  Budowa Wystaw Targowych Barłomiej Mróz Kornel Mróz S.C. Rezerwacja przestrzeni wystawienniczej Targi Home Arena 03-04.03.18  15522,60 zł
umowa 06/2018   Gremi Media S.A Życie Regionów                                                                        30 750,00 zł
umowa 11/2018 2018-04-05 Firma Gastronomiczno - Handlowa  Catering - Dni Skandynawskie                                                                       36 702,00 zł
umowa 12/2018 2018-04-09 Stroeer Media Sp.z o.o. Kampania bilbordowa Dom dla Absolwenta 4 600,20 zł
umowa 13/2018 2018-04-12 Szczeciński Magdalena Walczyńska Produkcja gadżetów Dom dla Absolwenta 5 654,00 zł
umowa 14/2018 2018-04-….. LSJ HR Group Ireneusz Sozański Usługi promocyjne w ramach wydarzenia HRSzczecin 2018 - 17.05.18  6 148,77 zł 
umowa 15/2018 2018-04-17 Uniwersytet Szczeciński Wynajem ściany budynku uniwersytetu 1 230,00 zł
umowa 16/2018 2018-05-09 PROKOPSTUDIO SEBASTIAN PROKOP  Usługa konfereancjera                                                                        15 498,00 zł
umowa 17/2018 2018-05-10 Media Impact Polska sp. z o.o. Kampania promocyjna 33 825,00 zł
umowa 18/2018 2018-05-18 Stowarzyszenie Inspiracje Młodych Promocja Kampanii "Dom dla Absolwenta", "Szczecin Rekrutuje" podczas imprezy studenckiej pn. "Juwenalia Szczecin 2018"                                                                          3 000,00 zł
umowa (porozumienie) 19/2018 2018-05-09 Szczecińska Agencja Artystyczna Sp. z o.o. Kampania promocyjna w audycji Onet Rano  współdziałanie 
umowa 20/2018 2018-05-25 Studium Języków Obcych „START” Maria Kałużna przeprowadzenie kursu nauki języka obcego dla pracowników Zamawiającego, organizowanego przez Wykonawcę, zgodnie z programem przygotowanym na potrzeby Zamawiającego ( poziom podstawowy – A1, A2-B1)                                                                         7 220,00 zł
umowa 21/2018 08.05.2018 Pazim Sp. z o. o. noclegi dla gości Dni Skandynawskich                                                                         8 892,00 zł
umowa 22/2018 29.05.2018 „Wycena Nieruchomości – Ilona Ciechorska” Aktualizacja operatu szacunkowego dla działki 7/80, obręb 1050 Szczecin                                                                            307,50 zł
umowa 23/2018 28.05.2018 SPNT Sp. z o. o.  obsluga infrmatyczna  385,02 zł/m-c 
umowa 24/2018 30.05.2018 SO FINE agencja komunikacji interaktywnej Łukasz Kłaczyński umowa serwisowa + kampanie promocyjne  1.476,00 zł/m-c + kwoty za poszczególne kampanie 
umowa 25/2018 29.03.2018 CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. wynajem powierzchni konferencyjnej BEM                                                                       22 632,00 zł
umowa 26/2018 28.05.2018 SPNT Sp. z o. o.  umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych                                                                                    -   zł
  27/2018 12.06.2018 Sea Horse Obsługa Statków Jerzy Dec rejs sczarterowy po odrze w ramach Biznesowego Eventu Morskiego                                                                       11 132,00 zł
umowa 28/2018 25.06.2018 Gmina Miasto Szczecin  Otganizacja wydarzenia "Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin"                                                                       90 000,00 zł
umowa 29/2018 29.06.2018 BIG InfoMonitor SA pozyskiwanie raportów o przedsiębiorcach, wdrożenie nowego rozwiązania widykacyjnego  - 
umowa 30/2018 01.08.2018 SZABALKIN.com Maciej Szabalkin organizacja konferencji "Westpomeranian Greenfield 2018" 6 150,00 zł
umowa 31/2018    Budowa Wystaw Targowych Barłomiej Mróz Kornel Mróz S.C. Targi Home ARENA październik 2018                                                                        15 375,00 zł
umowa 32/2018  07.09.2018 SOKOLOCO Magdalena Malinowska Usługa cateringowa PEKAO OPEN 2018 2 650,00 zł
umowa 33/2018  07.09.2018 WIDE FRAME MEDIA TOMASZ SOKULSKI   Usługa fotograficzna podczas PEKAO OPEN 2018 3 000,00 zł
umowa 34/2018  10.09.2018 IMAGO Agnieszka Ogrodniczak  Usługa makijazowa podczas PEKAO OPEN 1 200,00 zł
umowa 35/2018  04.09.2018 BONO Krzysztof Bobala Współpraca Turniej Pekao Open 2018 25 000,00 zł
umowa  Dz/39/2018 21.11.2018 SPA Dąbie Sp. z o.o. wynajem powierzchni promocyjnej - 2 Autobusy - Miasto Oferuje  1 000 zł
umowa 40/2018 17.08.2018 Stroeer Media Sp.z o.o. kampania outdoor Nagroda Gospodarcza 2017 7 330,80 zł
umowa  41/2018 28.09.2018 Stroeer Media Sp.z o.o. kampania outdoor Nagroda Gospodarcza 2018 + zrobione w Szczecinie 7 527,00 zł
umowa  42/2018 30.11.2018 Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp" Działania promocyjne Startup Weekend Szczecin AI 2 000,00 zł
2019
zlecenie ARMS/01/2019 04.01.2019 Know.IT Konrad Dembczyński  produkcja animacji przedstawiającej potencjał GMS 4 797,00 zł
zlecenie ARMS/02/2019 19.02.2019 HOSPES Dominika Dulat catering na wydarzenie 864,00 zł
zlecenie ARMS/03/2019 24.01.2019 Agencja Wonder Paulina Łopatko aranżacja pomieszczeń, wyposażenie 8 000,00 zł
zlecenie ARMS/04/2029 23.01.2019 Blackk Piotr Tchórzko produkcja grafik i wydruk materiałów promocyjnych 13 780,00 zł
zlecenie ARMS/05/2029 23.01.2019 Blackk Piotr Tchórzko projekt i budowa strony www.  2 000,00 zł
zlecenie ARMS/06/2019 18.02.2019 KRANTOM Roman Kravchuk  projek i wydruk dyplomów i podziekowań  356,70 zł
zlecenie ARMS/07/2019 20.02.2019 ART BIT SEBASTIAN LEŚNIK Sprzątanie działek 7/4 i 7/5 obręb 1076 Śródmieście 972,00 zł
zlecenie ARMS/08/2019 22.02.2019 Royal Pictures Hubert Bartz  produkcja filmu reportażowego stanowiacego relacje z wydarzenia "Realnie Pomaturalnie"  2 460,00 zł
zlecenie ARMS/09/2019 22.02.2019 Hospes  Catering na spotkanie z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową 738,00 zł
zlecenie ARMS/10/2019 13.03.2019 Black Piotr Tchórzko Przygotowanie projektów zaproszeń i grafik 300,00 zł
zlecenie ARMS/11/2019 13.03.2019 Black Piotr Tchórzko Usługa serwisowa polegająca na utrzymaniu domeny oraz serwera strony internetowej Dom dla Absolwenta  347,00 zł
zlecenie ARMS/12/2019 19.03.2019 Royal Pictures Hubert Bartz  filmik na Galę Inauguracyjną Dni Skandynawskich 4 366,50 zł
zlecenie ARMS/13/2019 19.03.2019 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. wynajem tramwaju wycieczkowego 1 033,20 zł
zlecenie ARMS/14/2019 21.03.2019 Instytut Liderów Zmian warsztat biznesowy  5 000,00 zł
umowa 01/2019 02.01.2019 PROKOPSTUDIO SEBASTIAN PROKOP  Zapewnienie prelegenta wydarzenia Realnie pomaturalnie - Łukasz Jakóbiak                                                                       15 990,00 zł
umowa 02/2019 11.01.2019 SAA  zamieszczanie materiałów w Szczecin Wiadomości                                                                         9 298,80 zł
umowa 03/2019 2019-02-12 Studium Języków Obcych „START” Maria Kałużna przeprowadzenie kursu nauki języka obcego dla pracowników Zamawiającego, organizowanego przez Wykonawcę, zgodnie z programem przygotowanym na potrzeby Zamawiającego ( poziom podstawowy – A1, A2-B1)                                                                         7 220,00 zł
umowa 04/2019 19.03.2019 zapewnienie eksperta  Gala Inauguracyjna Dni Skandynawskich                                                                          9 840,00 zł

 

 

Wnioski o informację publiczną


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem