przejdź do treści

Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Zamówienia publiczne2018-01-12 10:45:08prezesnowa pozycja
Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)2018-01-12 10:44:24prezesnowa pozycja
Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcję2018-01-12 10:38:45prezesaktualizacja treści
Status prawny Spółki2018-01-12 10:35:18Kamila MarcinkiewiczDodano nowy załącznik
Redakcja2018-01-12 10:19:25Marek Kubiknowa pozycja
Rejestr umów2016-07-01 08:59:50prezesnowa pozycja
Wnioski o informację publiczną2016-07-01 08:59:19prezesnowa pozycja
Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych2016-06-29 14:42:57prezesnowa pozycja
Struktura własnościowa (w tym wysokość kapitału zakładowego)2016-06-29 14:30:34prezesaktualizacja treści
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw2016-06-29 14:29:49prezesuaktualnienie
Cele i przedmiot działalności Spółki2016-06-29 14:21:35prezesaktualizacja treści
Strona główna2016-06-29 14:05:25prezesuaktualnienie
Warunki korzystania i cookies2016-06-29 14:00:50Marcin Krukowskinowa pozycja