przejdź do treści

Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych2019-03-25 11:22:55prezesnowa pozycja
Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)2019-01-29 14:21:39prezesnowa pozycja
Status prawny Spółki2019-01-29 13:41:14kamila marcinkiewiczDodano nowy załącznik
Cele i przedmiot działalności Spółki2019-01-29 13:36:06kamila marcinkiewiczDodano nowy załącznik
Strona główna2019-01-28 15:10:58Prezes Zarządu Marek Kubikuaktualnienie
Zamówienia publiczne2018-01-12 10:45:08prezesnowa pozycja
Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcję2018-01-12 10:38:45prezesaktualizacja treści
Redakcja2018-01-12 10:19:25Marek Kubiknowa pozycja
Rejestr umów2016-07-01 08:59:50prezesnowa pozycja
Wnioski o informację publiczną2016-07-01 08:59:19prezesnowa pozycja
Struktura własnościowa (w tym wysokość kapitału zakładowego)2016-06-29 14:30:34prezesaktualizacja treści
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw2016-06-29 14:29:49prezesuaktualnienie
Warunki korzystania i cookies2016-06-29 14:00:50Marcin Krukowskinowa pozycja