Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcję


Do organów Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. należą:

  • Zarząd Spółki
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki, jako organ prowadzący sprawy Spółki i reprezentujący ją na zewnątrz, składa się z jednego do trzech Członków w tym Prezesa Zarząd Aktualnie funkcję Prezesa Zarządu pełni Marek Kubik.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, powoływanych na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników. Obecnie Rada Nadzorcza liczy trzech Członków, zaś w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Dorota Pudło-Żylińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
  • Grzegorz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Piotr Sydor – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Schemat organizacyjny Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.:


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. , wytworzono: 2020/05/29, odpowiedzialny/a: prezes, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/01/14 14:07:53
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2021/01/14 14:07:53  modyfikacja wartości 
Kamila Marcinkiewicz  2020/05/29 12:06:16  modyfikacja wartości 
Kamila Marcinkiewicz  2018/01/12 10:38:45  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/06/29 14:26:25  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/06/29 14:24:47  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2013/04/23 14:23:31  nowa pozycja