przejdź do treści

Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcję


Do organów Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. należą:

  • Zarząd Spółki
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki, jako organ prowadzący sprawy Spółki i reprezentujący ją na zewnątrz, składa się z jednego do trzech Członków w tym Prezesa Zarząd Aktualnie funkcję Prezesa Zarządu pełni Marek Kubik.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, powoływanych na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników. Obecnie Rada Nadzorcza liczy trzech Członków, zaś w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Dorota Pudło-Żylińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
  • Grzegorz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Zbigniew Machowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.

 

Schemat organizacyjny Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.: 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem