przejdź do treści

Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)


 

 

2015

2016

2017

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

995 968

1 603 443

1 804 618  

zysk/strata na sprzedaży

-678 858

-208 241

-658 019  

 

 

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

1 389 861

1 088 567

765 626  

Pozostałe koszty operacyjne

1 141 308

1 943 442

740 907  

zysk/strata z działalności operacyjnej

-430 304

-1 063 116

-633 299  

 

 

 

 

przychody finansowe

585 604

552 854

748 839  

koszty finansowe

88

1 676

233 084  

 

 

zysk brutto

155 212

-511 938

-117 543  

podatek dochodowy

41 043

158 715

0  

zysk /strata netto

114 169

-670 653

-117 543  


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem