przejdź do treści

Status prawny Spółki


Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. powołana został Uchwałą nr LVI/1252/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 września 2002 r. w sprawie utworzenia spółki.

Spółka wpisana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000143609

Jedyny wspólnik -właściciel: Gmina Miasto Szczecin posiadająca 100% udziałów

Akt założycielski: tekst jednolity umowy spółki – stan na dzień 31.12.2018 r.
(w załączeniu)Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem