Cele i przedmiot działalności Spółki


Do celów Spółki zalicza się:

 • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój przedsiębiorstw w szczególności poprzez udzielanie zabezpieczeń spłat kredytów i pożyczek bankowych,
 • prowadzenie usług informacyjnych, doradczych oraz propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • leasing finansowy,
 • pozostałe formy udzielania kredytów,
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • badanie rynku i opinii publicznej,
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • pozostała działalność wydawnicza,
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
   

udostępnił: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., wytworzono: 2012/10/24, odpowiedzialny/a: prezes, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/29 14:21:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/29 14:21:35 modyfikacja wartości
BipFunduszAdmin 2012/10/24 09:55:20 nowa pozycja