Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. nie jest zobligowana przepisami prawa do przyjmowania i załatwiania spraw w sposób przewidziany odrębnymi przepisami dla określonych podmiotów.

Spółka przyjmuje każda sprawę, której charakter wskazuje na to, że jej załatwienie jest związane z przedmiotem działalności Spółki. Sprawy należy zgłaszać przyjmując jedną z następujących form: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@arms-szczecin.eu.

Przyjęcie interesantów, którzy wybrali osobistą formę zgłoszenia sprawy w siedzibie Spółki przy ulicy Niemierzyńskiej 17A w Technoparku Pomerania budynek F1 2 piętro, odbywa się w godzinach 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski i wystąpienia dotyczące usług oferowanych przez Spółkę usług, sporządzone wyłącznie w formie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać listem poleconym.

Wszystkie pisma przyjmowane są przez właściwych pracowników merytorycznych i załatwiane sukcesywnie, w miarę możliwości w terminie do 14 dni roboczych od udokumentowanej daty wpływu.

Pozostałe sprawy, o ile nie ustalono inaczej, rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich wpływów, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę
 


udostępnił: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., wytworzono: 2012/10/24, odpowiedzialny/a: prezes, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/29 14:29:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/29 14:29:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/29 14:03:21 modyfikacja wartości
BipFunduszAdmin 2012/10/24 09:56:33 nowa pozycja