Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)


 

  2017 2018 2019
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1 804 618    1709974,56 1972598,76
zysk/strata na sprzedaży -658 019    -791477,03 -669779
       
Pozostałe przychody operacyjne 765 626    329804,06 232058,12
Pozostałe koszty operacyjne 740 907    420576,01 723185,72
zysk/strata z działalności operacyjnej -633 299    -882248,98 -1160906,6
       
przychody finansowe 748 839    716989,87 378002,96
koszty finansowe 233 084    1477,78 1675,83
       
zysk brutto -117 543    -166736,89 -784579,47
podatek dochodowy 0    0 0
zysk /strata netto -117 543    -166736,89 -784579,47

udostępnił: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. , wytworzono: 2016/06/29, odpowiedzialny/a: prezes, wprowadził/a: Kamila Marcinkiewicz, dnia: 2020/05/29 13:11:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Marcinkiewicz 2020/05/29 13:11:55 modyfikacja wartości
Kamila Marcinkiewicz 2019/01/29 14:21:39 modyfikacja wartości
Kamila Marcinkiewicz 2018/01/12 10:44:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/29 14:32:34 nowa pozycja