Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)


 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1 804 618

1 709 974,56

1 972 598,76

1 893 987,56

2 080 962,71

2 139 355,57

zysk/strata na sprzedaży

-658 019

-791 477,03

-669 779

-473 875,35

-628 902,89

-1 620 688,63

 

Pozostałe przychody operacyjne

765 626

329 804,06

232 058,12

434 441,89

3 060 376,13

4 581 205,42

Pozostałe koszty operacyjne

740 907

420 576,01

723 185,72

147 143,91

2 043 142,95

305 753,38

zysk/strata

z działalności operacyjnej

-633 299

-882 248,98

-1 16 0906,6

-186 577,37

388 330,29

2 654 763,41

 

przychody finansowe

748 839

716989,87

378002,96

238 734,81

224 892,13

1 017 022,53

koszty finansowe

233 084

1 477,78

1 675,83

4 645,61

57 803,50

499 779,26

 

zysk brutto

-117 543

-166 736,89

-784 579,47

47 511,83

555 418,92

3 172 006,68

podatek dochodowy

0

0

0

0

138 261,00

145 115,00

zysk /strata netto

-117 543

-166 736,89

-784 579,47

47 511,83

417 157,92

3 026 891,68


udostępnił: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. , wytworzono: 2016/06/29, odpowiedzialny/a: prezes, wprowadził/a: Kamila Marcinkiewicz, dnia: 2023/09/18 10:10:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Marcinkiewicz 2023/09/18 10:10:54 modyfikacja wartości
Kamila Marcinkiewicz 2020/05/29 13:11:55 modyfikacja wartości
Kamila Marcinkiewicz 2019/01/29 14:21:39 modyfikacja wartości
Kamila Marcinkiewicz 2018/01/12 10:44:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/29 14:32:34 nowa pozycja