Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Deklaracja dostępności2021-03-16 13:18:08Prezes Zarządunowa pozycja
Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych2021-01-14 14:19:17prezesaktualizacja treści
Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcję2021-01-14 14:07:53prezesaktualizacja treści
Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)2020-05-29 13:11:55prezesnowa pozycja
Cele i przedmiot działalności Spółki2020-05-29 11:59:48kmarcinkDodano nowy załącznik
Status prawny Spółki2020-05-29 11:57:25kmarcinkDodano nowy załącznik
BIP Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.2019-01-28 15:10:58Prezes Zarządu Marek Kubikuaktualnienie
Zamówienia publiczne2018-01-12 10:45:08prezesnowa pozycja
Redakcja2018-01-12 10:19:25Marek Kubiknowa pozycja
Rejestr umów2016-07-01 08:59:50prezesnowa pozycja
Wnioski o informację publiczną2016-07-01 08:59:19prezesnowa pozycja
Struktura własnościowa (w tym wysokość kapitału zakładowego)2016-06-29 14:30:34prezesaktualizacja treści
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw2016-06-29 14:29:49prezesuaktualnienie
Warunki korzystania i cookies2016-06-29 14:00:50Marcin Krukowskinowa pozycja